Werkgroep Didactiek en Onderwijs

Werkgroep Didactiek en Onderwijs
Mail: [email protected]
 
De Werkgroep Didactiek en Onderwijs groepeert ervaringsdeskundigen en professionelen in het onderwijs rond hoogbegaafdheid: een team van (ex-)leerkrachten, CLB-medewerkers, hoogbegaafde jongeren, psychologen,…
 
Wat doen we?
Hoogbegaafdheid is een zeer complex gegeven. Hoogbegaafde kinderen hebben speciale onderwijsbehoeften. Ze hebben het nodig dat hun leerkracht hun educatieve behoefte herkent, begrijpt en er gepast naar handelt. Maar als leerkracht weet je niet altijd hoe je met deze kinderen moet omgaan. Hoe moet je het aanpakken in de klas? Hoe begin je hier aan?
 

  • De Werkgroep Didactiek en Onderwijs gaat actief op zoek naar nieuw verrijkingsmateriaal om in te zetten in het onderwijs. Zij verzamelen dit materiaal, gaan het aftoetsen in de praktijk, in de klas zelf met enkele hoogbegaafde leerlingen en evalueren het materiaal op geschiktheid. Is het materiaal wel voldoende complex, is het mogelijk om er zelfstandig aan te werken, is het duur, enz.? De eindevaluatie van elk verrijkingsmateriaal wordt gepubliceerd op onze site.

 

  • De Werkgroep gaat regelmatig in onze regio's langs op een spelletjesnamiddag om er nieuwe spellen om die uit te testen bij onze hoogbegaafde kinderen. Zo hebben we al heel wat coöperatieve spellen leren spelen, waarin de kinderen moeten leren samenwerken om het spel gezamenlijk te winnen.

 

  • Daarnaast verzorgt onze Werkgroep Didactiek en Onderwijs voor jullie school of vereniging graag volgende voordracht, workshop of pedagogische studiedag: "Hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs en hoe differentiëren in de klas?". Onze medewerkers vertellen jullie graag hoe de leerstijl van een hoogbegaafde leerling is, hoe je de reguliere leerstof kan aanpassen, hoe je moet gaan compacten en verrijken, waaraan goede verrijkingsleerstof moet voldoen en welke materialen er zoal bestaan. Een meerwaarde van deze workshop is dat er heel wat differentiatiemateriaal dat door onze werkgroep is uitgetest, in verschillende kisten wordt meegebracht ter inzage. We hebben zowel voordrachten voor kleuteronderwijs, lager onderwijs als secundair onderwijs. Ook lerarenopleidingen doen vaak een beroep op onze expertise.

 
Een voordracht van één dagdeel (vm, nm of av) kost €300, excl. verplaatsingskosten à €0,35/km.
 
Heeft u interesse in één van onze workshops?
Neem dan gerust contact op met het secretariaat van Bekina voor alle praktische informatie: [email protected].