Wat is voor jou een droomscenario? Stel dat je wakker wordt in een wereld waarin er passend onderwijs en passende zorg is voor de cognitief sterke leerlingen. Wat zou er voor jou veranderd zijn?

Wel, het SBO-project TALENT draagt bij tot dit droomscenario en Bekina is als oudervereniging hierbij betrokken. TALENT is een grootschalig, interuniversitair onderzoeksproject, dat gefinancierd wordt door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (SBO staat voor Strategisch Basis-Onderzoek). Dit project werd uitgewerkt in samenwerking met alle onderwijskoepels, CLB-koepels en Prodia, de lerarenopleidingen UCLL, Artevelde Hogeschool en Karel de Grote Hogeschool, de universiteiten KULeuven, UGent en UAntwerpen én de oudervereniging Bekina.

Het doel van project TALENT is het leren, de motivatie en het welzijn van getalenteerde en hoogbegaafde leerlingen te bevorderen door hen aangepast onderwijs en zorg te bieden. Dit zullen ze doen door het opleiden en ondersteunen van leerkrachten en begeleiders:

  1. Bewustzijn creëren over de diverse onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van getalenteerde studenten bij leerkrachten, begeleiders, en ouders.
  2. Ondersteunen van professionelen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om getalenteerde studenten te identificeren en te identificeren en te onderwijzen/begeleiden/op te voeden.
  3. Samenbrengen en samenwerking mogelijk maken tussen alle belanghebbenden (leerlingen, ouders, leerkrachten, begeleiders, schooldirecteurs, lerarenopleidingen, onderwijskoepels en CLB’s)

Project TALENT zal inzetten op het gebruik van de bestaande structuren om met een minimum aan extra kosten een maximum aantal belanghebbenden te bereiken. Dat betekent dat de bestaande onderwijskoepels en CLB's zullen worden ingezet en dat er een online netwerkplatform zal worden vormgegeven waarin elke speler kan samenwerken met anderen. Dit met het doel alle onderwijskoepels, alle scholen, alle CLB's en alle lerarenopleidingen te bereiken. Af en toe gaan we op jullie, ouders van hoogbegaafde kinderen, beroep moeten doen voor feedback of het leveren van onderzoeksgegevens. Sowieso houden we jullie zeker op de hoogte van alle vorderingen die in dit project gemaakt worden!