hoogbegaafdheid

Boekbespreking: Nooit meer ruzie met je baas. Hoe je als hoogbegaafde werk vindt dat past bij jou

Bespreking: Nooit meer ruzie met je baas. Hoe je als hoogbegaafde werk vindt dat past bij jou door Adrienne van den Bos

 

Titel         Nooit meer ruzie met je baas. Hoe je als hoogbegaafde werk vindt dat past bij jou

Auteur     Adrienne van den Bos

Uitgever  Big Business Publishers

Jaartal     2020

Kostprijs  € 25 via bol.com (hier), ook in veel bibliotheken te vinden

 

In Nooit meer ruzie met je baas beschrijft Adrienne van den Bos, zelfstandig hoogbegaafdheidscoach, wat voor uitdagingen hoogbegaafden van alle leeftijden en in allerlei branches ondervinden op hun werk. Dat betekent niet dat het boek negatief is. Het maakt vooral duidelijk wat deze mensen nodig hebben om te kunnen floreren in hun job, en geeft concrete tips voor wie zo’n werkboost kan gebruiken. De titel is een beetje misleidend: natuurlijk gaat het deels over mogelijke conflicten met collega’s, leidinggevenden en ondergeschikten, maar dat is zeker niet de essentie. Het gaat vooral over hoe hoogbegaafde mensen zelf zo gelukkig mogelijk kunnen worden in hun werk.

 

Het boek begint met een inleiding tot wat hoogbegaafdheid wel en niet is. Daarin worden typische foute associaties weerlegd, zoals ‘altijd op de top van je kunnen presteren’ en ‘altijd torenhoge schoolresultaten behalen’, en wordt een heldere uitleg gegeven over hoe hoogbegaafde mensen veel dingen anders ervaren en verwerken. Daarna gaat het vooral in op het belang van zelfkennis en zelfonderzoek, en hoe dat kan leiden tot een job met zo veel mogelijk voldoening en zo weinig mogelijk conflicten. Daarbij komt hetzelfde stramien steeds terug: helderheid krijgen over wat de situatie nu is en wat je liever zou willen, bewegen richting wat je graag wilt, en bijsturen waar nodig.

 

De verschillende profielen die de auteur aanhaalt, zullen voor velen herkenbaar zijn: de vormer die zich makkelijk aan verschillende taken aanpast en zo te veel verschillende dingen op zijn/haar bordje laadt (en overbevraagd wordt door alle collega’s die hulp nodig hebben), de onderzoeker die graag processen uitpluist en in detail verbetert, de voorspeller die nieuwe plannen concipieert en zich meteen alle mogelijke gevolgen kan inbeelden, en de strijder die direct opmerkt wat er zoal beter kan aan de werkplek en luid pleit voor verandering. Het boek maakt duidelijk wat de valkuilen maar ook wat de unieke gaven van deze mensen zijn op de werkplek en reikt concrete handvatten aan voor wie iets wil veranderen binnen zijn/haar huidige job, op zoek wil naar iets radicaal anders of een nieuwe carrière wil starten als ondernemer.

 

Bekina richt zich natuurlijk in de eerste plaats op kinderen en jongeren, maar ook voor hen kan het interessant zijn om te zien hoe het werkleven niet altijd zo sterk verschilt van het schoolleven en welke gaven en valkuilen ook daar relevant zullen blijven. Dit boek is vlot geschreven en zeker ook leesbaar voor studenten. De verschillende profielen komen ongetwijfeld ook al tot uiting op school, in de jeugdbeweging of tijdens andere hobby’s en kunnen jonge mensen al heel wat inzicht geven. Wie weet is dit boek trouwens ook interessant voor ouders van hoogbegaafde kinderen die zelf nooit een diagnose hebben gekregen, maar die wel wat van hun genen hebben doorgegeven aan hun kleine Bekinaleden… 

Counting by 7s - boekrecensie door Karolien Van De Maele

Titel          Counting by 7s

Auteur      Holly Goldberg Sloan

Uitgever   Pinguin Putnam inc

Website    www.bol.com of www.amazon.nl

Kostprijs   Dit boek is te koop als paperback (15 €) of e-book (6 à 7 €)

 

If you’re lost, you might need to swim against the tide

 

Counting by 7s

Holly Goldberg Sloan

 

Het hoofdpersonage, Wilow Chance, is geen doorsnee 12-jarige en haar overstap naar het middelbaar verloopt helemaal anders dan ze zich had voorgesteld. Dit boek neemt je mee in het hoofd van dit buitengewone meisje en enkele mensen uit haar omgeving.

Wilow Chance wordt aanvankelijk nogal clichématig geschetst als een “genie”; maar als je er in slaagt door de stereotypen te lezen en de kracht van het verhaal te laten spreken, ontdek je een boek met volgende eigenschappen:

  1. Een vlot leesbare roman met veel korte hoofdstukjes in bevattelijk Engels.
  2. Aanbevolen voor tieners, maar zeker leuk voor andere leeftijdscategorieën (bijvoorbeeld als volwassene of om voor te lezen aan jongere kinderen).
  3. Een illustratie dat niet iedereen in een “hokje” past.
  4. Een verhaal met de nodige portie emoties (zowel verdriet en eenzaamheid als hoop en humor). [Opgelet: voor sommige gevoelige personen kan een dramatische wending in het verhaal misschien als té triestig ervaren worden.]
  5. Je kan enkele woorden Vietnamees leren. [Alle interesses, hoe vreemd ze soms ook lijken voor anderen, komen op de een of andere dag wel van pas!]
  6. Een mooie ingang voor gesprekken rond bepaalde gevoelens waarover soms misschien minder snel gepraat wordt.
  7. Een krachtig pleidooi om vol te houden op moeilijke momenten dat je je anders voelt – net omdat aansluiting met “de ander” soms op de meest onverwachtse momenten te vinden is.

  

Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren

Het nieuwe boek over hoogbegaafdheid, geschreven door onze ere-voorzitter Carl D'Hondt en zijn vrouw Hilde Van Rossen is er (of zo goed als)!
 
Titel:  Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren.
Auteurs: Carl D'hondt  &  Hilde Van Rossen
Aantal pp. : 228 pp
Verkrijgbaar in de boekhandel: vanaf maart 2018
 
Het boek is uitgegeven bij Garant, Apeldoorn - Leuven /  ISBN  978-90-441-3593-0
 
 
Uit de inhoudstafel
 
Hoofdstuk 1  Misvattingen en mythes over hoogbegaafdheid
Hoofdstuk 2  Wat is hoogbegaafdheid wel?
Hoofdstuk 3  De balanstheorie van hoogbegaafdheid
Hoofdstuk 4  Bijzondere vraagstukken uit de gezinsopvoeding van hoogbegaafde kinderen
Hoofdstuk 5  Bijzondere vraagstukken uit het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen
 
 
In dit boek voor gevorderden in de thematiek hoogbegaafdheid geven de auteurs bijzondere aanwijzingen 
voor het succesvol opvoeden en onderwijzen van hoogbegaafde kinderen en jongeren.
Zij doorprikken heel wat misverstanden rond hoogbegaafdheid en proberen door te dringen tot de kern van de zaak.
 
Zij ontdekten daarbij dat hoogbegaafdheid veelal te maken heeft met het vinden van een goede balans tussen twee tegenstrijdige kenmerken. 
Deze balansproblemen raken niet alleen de hoogbegaafde persoon zelf, maar komen eveneens terug in het onderwijs en de opvoeding van deze kinderen.
 
Dit boek verschaft de lezer de theoretische achtergronden, die noodzakelijk zijn om hoogbegaafde kinderen of leerlingen succesvol te begeleiden. 
Bovendien worden honderden praktische tips gegeven die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk.
 
De auteurs hebben meer dan 30 jaar ervaring in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen/jongeren, 
hun ouders, leerkrachten en begeleiders.
Zij pleiten voor opvoeding tot zelfdiscipline en het creëren van open communicatie met deze kinderen.
Geheugeneconomie op school krijgt een extra accent.
 
Ook de uitgebreide bijlagen rond uitstelgedrag, zelfvertrouwen, perfectionisme, vlijt, zelfspraak en beloning verschaffen een bijzonder inzicht in deze kernthema’s van hoogbegaafdheid.
 
 
Carl D’hondt, orthopedagoog, is erevoorzitter van BEKINA vzw (Begaafde Kinderen en Adolescenten).
Hilde Van Rossen, master in de psychologie, was opleidingscoördinator aan de Hogeschool VIVES, voorheen Katho.

  

SBO-project TALENT

Wat is voor jou een droomscenario? Stel dat je wakker wordt in een wereld waarin er passend onderwijs en passende zorg is voor de cognitief sterke leerlingen. Wat zou er voor jou veranderd zijn?

Wel, het SBO-project TALENT draagt bij tot dit droomscenario en Bekina is als oudervereniging hierbij betrokken. TALENT is een grootschalig, interuniversitair onderzoeksproject, dat gefinancierd wordt door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (SBO staat voor Strategisch Basis-Onderzoek). Dit project werd uitgewerkt in samenwerking met alle onderwijskoepels, CLB-koepels en Prodia, de lerarenopleidingen UCLL, Artevelde Hogeschool en Karel de Grote Hogeschool, de universiteiten KULeuven, UGent en UAntwerpen én de oudervereniging Bekina.

Het doel van project TALENT is het leren, de motivatie en het welzijn van getalenteerde en hoogbegaafde leerlingen te bevorderen door hen aangepast onderwijs en zorg te bieden. Dit zullen ze doen door het opleiden en ondersteunen van leerkrachten en begeleiders:

  1. Bewustzijn creëren over de diverse onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van getalenteerde studenten bij leerkrachten, begeleiders, en ouders.
  2. Ondersteunen van professionelen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om getalenteerde studenten te identificeren en te identificeren en te onderwijzen/begeleiden/op te voeden.
  3. Samenbrengen en samenwerking mogelijk maken tussen alle belanghebbenden (leerlingen, ouders, leerkrachten, begeleiders, schooldirecteurs, lerarenopleidingen, onderwijskoepels en CLB’s)

Project TALENT zal inzetten op het gebruik van de bestaande structuren om met een minimum aan extra kosten een maximum aantal belanghebbenden te bereiken. Dat betekent dat de bestaande onderwijskoepels en CLB's zullen worden ingezet en dat er een online netwerkplatform zal worden vormgegeven waarin elke speler kan samenwerken met anderen. Dit met het doel alle onderwijskoepels, alle scholen, alle CLB's en alle lerarenopleidingen te bereiken. Af en toe gaan we op jullie, ouders van hoogbegaafde kinderen, beroep moeten doen voor feedback of het leveren van onderzoeksgegevens. Sowieso houden we jullie zeker op de hoogte van alle vorderingen die in dit project gemaakt worden! 

Op bezoek bij drie New-Yorkse scholen voor hoogbegaafde leerlingen

Onze ere-voorzitter,
Carl D'hondt en zijn vrouw Hilde Van
Rossen, ere- penningmeester, wilden graag na hun afscheid van onze vereniging op reis naar het mekka van 'Gifted Education'. Hieronder vind je het verslag van hun reis naar New York waar ze heel wat scholen hebben bezocht. 

Mag ik je interviewen?

Mag ik je interviewen? Naar aanleiding van een boek dat ik aanvatte, ben ik op zoek naar kandidaten die hun verhaal rond hoogbegaafdheid met me willen delen.

 

Wie ben ik? Bieke Struyf, een 30-jarige, enthousiaste dame uit Mechelen met een master in TEW, een voorliefde voor muziek en een eindeloze honger naar nieuwigheden, kennis en uitdagingen. Een twee jaar geleden leerde ik over mijn eigen hoogbegaafdheid. De ontdekking was behoorlijk emotioneel en ophelderend tegelijkertijd. Ik ging met mezelf aan de slag en slaagde erin om op korte tijd wat ik ervoer als een vergiftigd geschenk om te zetten in een bron van kracht.

 

Waartoe dienen de interviews? In de loop van het afgelopen jaar, pende ik de start van een verhaal neer dat ik nu graag wil vervolledigen. Het verhaal is gegroeid uit mijn eigen ervaring en de wens om de uitdagingen en kansen die hoogbegaafdheid met zich meebrengt op een verteerbare, doch tekenende manier te verduidelijken. Naar mijn aanvoelen hangt er nog een taboe en grote onwetendheid rond het gegeven. Ik zou het fantastisch vinden, mocht ik met dit boek duiding kunnen brengen en het wederzijds begrip en de band tussen hoogbegaafden en hun omgeving kunnen versterken.

 

Om het verhaal zo rijk en zinvol mogelijk te maken, had ik graag inspiratie geput uit ervaringen van anderen. Ben je zelf hoogbegaafd of trotse ouder, broer, oma, leerkracht van? Voel je je aangesproken en wil je hier graag aan meewerken? Stuur even een mailtje naar [email protected]. Ik zie je berichten graag tegemoet!

 

Het verhaal vertelt over Ella, een jong meisje dat overal een beetje tegen de muur loopt en zich verliest in massa's boeiende activiteiten om zich vervolgens bij klasgenootjes oeverloos te vervelen. Ze past niet goed in de groep, ze past niet goed in haar gezin. Ze past eigenlijk een beetje nergens en tegelijkertijd kan ze bijzondere dingen. Een gekke combinatie die haar helemaal in de war brengt. Gelukkig is er Nona, die haar leert over haar verborgen schat en alle wonderen maar ook verantwoordelijkheden die deze met zich meebrengt.Ellis Grace Wilson
 

Wetenschapsbattle

De Wetenschapsbattle

 

Gezocht: Vlaamse lagere scholen die samen met hun leerlingen vijf wetenschappers uitdagen voor een battle

Kinderen warm maken voor wetenschap en wetenschappers hun onderzoek duidelijk leren communiceren. Daar staat de Wetenschapsbattle voor. Per Vlaamse provincie presenteren in mei 2017 vijf wetenschappers hun onderzoek op een lagere school. De kinderen organiseren de battle en stemmen voor de beste presentatie. Nog tot 31 oktober kunnen scholen zich kandidaat stellen.

 

De Wetenschapsbattle is een wedstrijd waarbij telkens vijf wetenschappers het tegen elkaar opnemen en hun onderzoek presenteren op een lagere school, voor een volle zaal kinderen. De leerlingen organiseren het event: ze selecteren vooraf de wetenschappers, vormen een jury en staan de pers te woord. 

Van 8 tot 10 mei 2017 vindt de derde editie van de Wetenschapsbattle plaats in de vijf Vlaamse provincies en Brussel. Op 12 mei 2017 nemen de winnende wetenschappers het tegen elkaar op tijdens de Grote Finale in Mechelen. In totaal zullen 1000 kinderen, zes lagere scholen en 25 wetenschappers deelnemen.

Organisator Hans Van de Water (The Floor is Yours): ‘De kinderen staan zelf aan het roer. We stimuleren hiermee hun competenties en zorgen voor een echte wetenschapsbeleving. Heel wat meisjes en jongens willen na de Wetenschapsbattle later wetenschapper worden.’

Voor wetenschapper Martijn Peters (UHasselt), winnaar van de vorige Wetenschapsbattle, was het alvast een geweldige ervaring: ‘Je verkrijgt nog meer inzicht in je eigen onderzoek en de kinderen geven zoveel energie terug. Je herinnert je plots weer waarom je ooit met wetenschap bent begonnen.’ De deelnemende wetenschappers krijgen vooraf een presentatietraining.

 

Vlaamse lagere scholen kunnen zich nog tot 31 oktober 2016 kandidaat stellen op www.wetenschapsbattle.be. Inschrijving is gratis. 

​Ken je een school die misschien geïnteresseerd is? Laat het weten aan [email protected] zodat we hen een uitnodiging kunnen sturen.

Wetenschappers kunnen zich inschrijven tot 28 februari 2017.

 

_______________

 

De Wetenschapsbattle is een initiatief van The Floor is Yours, in samenwerking met Mundo en Janssen. 

The Floor is Yours helpt onderzoekers helder presenteren. Mundo is de methode wereldoriëntatie voor de lagere school van uitgeverij Die Keure. Janssen maakt geneesmiddelen voor enkele van de meest onvervulde medische noden van deze tijd. 

Contact: Hans Van de Water, [email protected], tel. 0486 54 63 33

 

 Wetenschapsbattle Grote Finale 2016 Wilrijk
 

Hoogbegaafdheid in een notendop

De bijzondere eigenschappen van hoogbegaafde kinderen. Het belang van een open houding. Het belang van steun uit de omgeving. Het belang van authenticiteit.

door Hilde Van Rossen en Carl D’hondt, mede-oprichters van Bekina vzw