secundair onderwijs

Kerbal Space Program

Kerbal Space Program is een ruimtevaartsimulator. Het spel heeft geen ingeprogrammeerde “doelen” en is dus een voorbeeld van een sandbox-game. Binnen het spel moeten spelers raketten (zowel bemand als onbemand) bouwen die ze dan moeten lanceren. Als de raketten goed gebouwd zijn en als de speler enige kennis heeft van sterrenkunde en natuurkunde kan een volledig zonnestelsel onderzocht worden.

Het spel is bijzonder uitdagend en zal een grote kennis en leergierigheid van de spelers vereisen. Ook de begeleiders zullen een inspanning moeten doen. Het spel geeft mogelijkheden om vakoverschrijdend te werken en is weliswaar educatief, maar ook aansluitend bij de interessesfeer van de leerlingen als een echte game. Door de uitdagendheid is het ook bij uitstek geschikt voor hoogbegaafde leerlingen.Kerbal Space Program (cover)
 

Europa Universalis IV

Europa Universalis IV (EUIV) is een computerspel dat zich afspeelt in de Vroegmoderne Tijd, tussen 1453 (val van Constantinopel) en 1815 (Congres van Wenen) (basisversie). De speler bestuurt één van de staten uit de vroegmoderne wereld en probeert het in se middeleeuwse rijk waarmee hij start om te vormen tot een echte staat in 1815. Hiervoor onderzoekt hij technologieën, bouwt hij een leger en administratie uit en breidt hij (of zij) het rijk uit via veroveringen, erfenissen en de kolonisatie. Niet alleen de rijken uit Europa zijn speelbaar, maar ook die uit Azië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika.

Europa Universalis is geschikt voor hoogbegaafde leerlingen. Het spel is zeker uitdagend genoeg en bevat voldoende variatie om hen lange tijd bezig te houden. Het is wel noodzakelijk dat de spelers enige affiniteit hebben met geschiedenis. Het spel vult een gat op dat bestaat binnen het verbredings- en verdiepingsmateriaal, dat immers vooral gericht is op de fysische wetenschappen en minder op de humane wetenschappen. Belangrijkste nadeel aan dit spel is de steile leercurve, zowel voor begeleiders als voor spelers. Dit mag evenwel niet afschrikken, want het is één van de weinige spellen die kan gebruikt worden bij de geschiedenisles en die het totaalplaatje weergeeft (in tegenstelling tot de meeste spellen, die zich concentreren op één onderdeel, bv. oorlogsvoering of stedenbouw).Europa Universalis IV (cover)
 

Crusader Kings II

Crusader Kings II (of CKII) is een computergame waarbij de speler in de huid kruipt van een personage op het Euraziatische (Europa, Noord-Afrika en Azië tot in India) continent tijdens de Middeleeuwen (vanaf 769 (laatste uitbreiding) of 1066 (basisspel) tot 1453). Het doel van deze game is niet zozeer om een gigantisch territoriaal rijk uit te bouwen (wat meestal de bedoeling is bij dit soort strategiespellen), maar wel om de familie van het startpersonage te laten overleven vanaf de start tot in 1453. De verschillende families worden geordend op basis van prestige, en het is natuurlijk ieders doel om daar zo hoog mogelijk in te eindigen, al is dit zeker geen eis. Voor sommige families is overleven tot 1453 al een wonder op zich.

CKII is een spel dat zeker geschikt is voor hoogbegaafden. Het vormt door zijn complexiteit en zijn steeds wisselende omstandigheden een uitdaging waarbij een groot deel van hun vaardigheden nodig zal zijn. Niet alle hoogbegaafden zullen hier enthousiast over zijn (een zekere affiniteit met geschiedenis is noodzakelijk), maar het zal hen zeker aanspreken. Een ander voordeel is dat het geen materiaal is voor liefhebbers van exacte wetenschappen, maar van de humane (geschiedenis). Deze groep komt anders weinig aan bod. Nadeel van CKII is de steile leercurve, de lange tijdsduur en de investering die het vraagt van begeleiders (binnen een educatieve setting). Om het spel educatief te kunnen gebruiken zullen ze immers zelf goed op de hoogte moeten zij van de werking ervan.Crusader Kings II (cover)
 

In de Ban van de Ring: De Zoektocht

De twee spelers nemen de rol van Frodo en Sam op zich, die vanuit de Gouw (startpunt) de Doemberg (eindpunt) moeten bereiken door zich door Midden-Aarde (het spelbord) te bewegen. Bij het begin van het spel is enkel de locatie van de Gouw bekend. De spelers bouwen eerst de basis van het spelbord door om beurten een tegel te nemen en die aan de starttegel aan te leggen. In de volgende ronde bouwen ze de rest van het spelbord op dezelfde manier, maar plaatsen ze op bepaalde tegels ook actiekaarten en bewegen ze hun pionnen over het spelbord. In deze ronde verzamelen ze actiekaarten.

De laatste ronde is de “race naar de Doemberg”: wanneer het spelbord is afgewerkt wordt de Doemberg geplaatst en moeten beide spelers zo snel mogelijk de berg bereiken. Hiervoor kunnen ze de speciale acties van hun actiekaarten gebruiken. Op het einde van het spel is niet de eerste die bij de Doemberg komt de winnaar, maar wel de speler met de meeste punten (het totaal van de punten voor het bereiken van de berg en de punten op de actiekaarten).

Het spel is geschikt voor hoogbegaafden ter ontspanning, maar niet als een zeer uitdagend spel. Het is snel speelbaar, bevat interessante elementen en is zeer goed vormgegeven, maar mist de “twist” die het spel moeilijker maakt dan het lijkt.In de Ban van de Ring (cover)
 

Wasgij?

De puzzels van Wasgij zijn legpuzzels om op tafel te maken, maar dan met een twist. Bij de Originalpuzzels maak je als puzzelaar het beeld na dat een personage op de doos ziet. De Mysterypuzzels tonen je een ogenschijnlijk rustige situatie waarna iets verrassends gaat gebeuren en jij hoort te puzzelen wat dat precies is. De Destinypuzzels gooien je dan weer een halve eeuw terug in de tijd en vragen je om dezelfde gebeurtenis te puzzelen, maar dan zoals die er in 2014 zou uitzien. In de What if-reeks, tot slot, beeld je je in hoe de wereld er zou uitzien als bepaalde omstandigheden volledig anders waren.

Wasgij maakt grappige en uitdagende puzzels die zeker interessant zijn voor kinderen en minder jonge mensen, hoogbegaafd of niet, die eens iets anders willen dan de klassieke puzzel waarbij je een afbeelding rechtstreeks namaakt. Ze zijn gemakkelijk verkrijgbaar in speelgoedwinkels, online webshops en zelfs in sommige supermarkten.Wasgij (cover)
 

Denksport Logikwis

Boekjes van ongeveer 16 cm op 24 cm met telkens een 30-tal uitdagende logigrammen verdeeld over 64 pagina’s. Logigrammen zijn uitdagende problemen die dienen opgelost te worden met een minimum aan gegevens. Door de aanwijzingen te lezen, kan men van bepaalde combinaties 100% zeker zijn dat ze wel of niet bij elkaar horen. Daardoor kan je plussen en minnen in het logigramrooster plaatsen. Door een bijzonder sterk redeneringsvermogen kunnen twee of meer aanwijzingen samen ook leiden tot meer oplossingen in het rooster.

Denksport Logikwis is bijzonder geschikt voor hoogbegaafde kinderen die zich door zowel taal als rekenen aangesproken voelen. Een sterk analyserend en redenerend vermogen is nodig om de raadsels te kunnen oplossen.Denksport logikwis (cover)
 

Zebrareeks

De Zebrareeks is een serie boekjes gericht op scholieren van de hogere jaren van het secundair onderwijs met een belangstelling voor wiskunde en wiskundige toepassingen in andere disciplines. De reeks behandelt onderwerpen die buiten het standaard curriculum vallen en die daarom een interessante aanvulling kunnen vormen.

Op dit moment zijn er 40 delen beschikbaar, elk rond 60 pagina’s. Deze delen kunnen ofwel afzonderlijk aangekocht worden ofwel per 5 delen. Wij bekeken “Verborgen boodschappen – Een inleiding in de cryptografie” en “Ontwikkelen van Kettingbreuken”.

De Zebrareeks is een interessant werkinstrument voor hoogbegaafden met een interesse in wiskunde. Vooral omdat er een ruime keuze aan onderwerpen aangeboden wordt en er vaak ook een historisch perspectief aan gekoppeld wordt.Verborgen boodschappen (cover)